Fast avfallshantering

Hantering och konvertering av organiskt eller komposterbart avfall som senare ska omvandlas till biogas är en process som inbegriper luktutmaningar. Vanligtvis kommer det att innebära mottagning från lastbilar, lagring, bearbetning och andra hanteringssteg.
Typen av avfall, luftvolymer och lokalernas storlek och utformning påverkar de lösningar vi kan erbjuda. Placeringen av luktreduktionsutrustningen kan påverka den slutgiltiga lösningen –  Är installationen inomhus eller utomhus? Kan standardiserade komponenter användas eller behövs lösningen specialanpassas? Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Vi kommer gärna med förslag och tar fram  lösningar för era specifika behov.

Vi har också ett antal intressanta referensanläggningar .

Ladda ner produktbladet
Länk till vår produktblad för Biogas, Avfall och Vattenbehandling luktbehandling.