Avloppsreningsverk

  • Processventilation
  • Pumpningsstationer
  • Slamhållarbehållare

Anläggningar för avloppsreningsverk producerar ofta lukt som inte ska släppas ut. Exempel på processer som är särskilt illaluktande är slamavvattning och slamlagring.
Det är också viktigt att se till att inga situationer med skadliga H2S-nivåer uppstår i växten.
Centriair har operativ erfarenhet från vattenreningsverk och referensanläggningar. Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer.
Lukt från pumpstationer är ett problem för många kommuner.
Vanligtvis behövs lösningar baserade på små luftflöden, men det är viktigt att välja rätt teknik för att få hög effektivitet och rimliga driftskostnader.
Vänligen kontakta oss för en diskussion om din speciella situation.
Råmaterialupplagringstankar i en biogasanläggning har typiskt ganska höga koncentrationer av luktföreningar i den ventilerade luftströmmen. Detsamma gäller hygieniseringstankar, uppvärmningstankar etc i denna process samt tankar som används vid vattenbehandling.
Behandlingsmetod beror på det lagrade materialet och andra förhållanden, om tanken är uppvärmd etc.
Centriar har referensinstallationer för dessa typer av installationer. Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om dessa lösningar.

Ladda ner produktbladet
Länk till vår produktblad för Biogas, Avfall och Vattenbehandling luktbehandling