Biogas och Avfallshantering

Inom biogas och avfall måste lösningar skräddarsys för tillämpningen och de föroreningar som finns. Anaerob eller aerobisk matsmältning, partiklar / damm, koncentration och fuktighet – alla dessa parametrar måste beaktas vid konstruktion av en lösning.

Dessutom skiljer sig luftcirkulationen och koncentrationen av luktföreningar från fall till fall, såväl som installationskraven. Genom våra forsknings- och utvecklingsinsatser och vår erfarenhet av att arbeta med biogas och avfallskunder i Europa och Asien har vi utvecklat lösningar som erbjuder högsta prestanda vid låga installations- och driftskostnader utan att ta så mycket plats..
Vänligen följ länkarna till vänster för att läsa mer om de viktigaste biogas- och avfallsprocesserna vi jobbar med.
Centriair erbjuder också N.O.S.E. rig för fältvärdering av luktreduceringsteknik, som du också kan hitta genom att följa länken till vänster.

Ladda ner produktbladet
Länk till vår produktbroschyr för Biogas, Avfall och Vattenbehandling