Biogasproduktion

  • Uppgradering av biogas
  • Lukter från andra källor på biogasanläggningar

  Uppgradering av biogas innebär avskiljning av annat än det rena metanet. Vi har inte lösningar för denna process då det är hantering av processgaser under tryck etc. Vi renar däremot den s.k. strippergasen, dvs de gaser som har skiljts ut från rågasen. Här har vi ett par mycket intressanta och väl fungerande lösningar baserade på olika tekniker. Dels kall avskiljning med flera delsteg och  katalytisk förbränning m.m.

   

  LADDA NER BROSCHYRER

  Länkar till våra produktblad för Biogas, Avfall och Vattenbehandling luktbehandling.