Växande intresse med åren

I år är det tredje gången Centriair ställde ut på Pol-Eco-system. Förutom alla intressanta kontakter som vi haft och positiv feedback vi fått från besökarna, hade ett faktum gjort oss mycket glada. Antalet besökare på vår monter hade nästan fördubblats jämfört med förra året. Anledningen till sådan framgång är inte bara marknadsförings- och försäljningsarbeten som gjorts under åren, utan också det övergripande intresset för den polska marknaden för en bättre luktfri miljö. Vi är verkligen glada att se en förändring i samhället där luktfria samhälle inte längre är en lyx, utan snarare ett måste.

Centriair ställer ut i Japan för första gången

Det har varit en stor ära att ställa ut i Green Energy Week Osaka, Japan. Olika branscher som biogas, återvinning av avfall, avloppsrening och till och med livsmedelsproduktion hade visat ett stort intresse för vårt ColdOxTM-system.

Med den senaste tidens tragedi i Fukushima övergår landet snabbt till grön energi. Med tanke på befolkningens täthet är de lokala myndigheterna väl medvetna om luktproblemen och alla besvär som de kan leda till. På Centriair känner vi oss redo att ta på oss en ny marknad som Japan eftersom det visar ett enormt engagemang för att ta bort lukt och se oss som det ”moderna innovationsföretaget”.

Installation works at Wardley Biogas

Våra installationsarbeten på Wardley kundplats kommer att slutföras denna vecka. Vi är stolta över att vara en del av ett sådant fantastiskt projekt där vi återigen har genomfört vårt uppdrag att skapa en luktfri miljö för de anställda och de omgivande samhällena nära biogasanläggningen.

Ny Projektingenjör på Centriair

Tobias har studerat produktutveckling med specialisering inom maskinteknik vid Blekinge Technical College (BTH). Han har en bred arbetslivserfarenhet som omfattar en rad praktiska jobb, som tekniker, men också som entreprenör och ingenjör.

Hans roll hos Centriair är som projektingenjör och hans arbete är att stärka vår projektavdelning på olika strategiska sätt.

Ny order mottagen

Centers har fått order att behandla avfalls- och vattenföretaget i Norrköping, 8: e största staden i Sverige. Projektet innehåller luktbehandling från en lagertank och huvudinsugningspumpstationen.

Den långsiktiga orsaken är att nya bostäder kommer att byggas i det attraktiva landet intill WWTP precis vid floden i Norrköping. För mer information kontakta oss på info@centriair.com

WARDLEY väljer CENTRIAIR AB AS KONTRAKTÖR FÖR ATT LEVERA DEODORISERINGS SYSTEM

 

Vi är glada och stolta över att ha blivit utvalda som leverantörer av luktbehandling till det nya Biogas-anläggningsprojektet från Bioconstruct från Melle, Tyskland. Webbplatsen är Wardley, en betydligt större anläggning än föregående projekt som tillsammans behandlar totalt 64 000 m3 / h luftflöde. Vårt team av högkvalificerade ingenjörer har redan börjat design och produktion av 3 ColdOx TM-system samt en mindre DEO TM katalytisk lösning för extrema H2S-koncentrationer.

Marodour TM som en framgångsrik innovation från Centriair AB

Den 17 mars har Centriair installerat ännu en Marodour-enhet vid en lokal pumpstation i Portugal. Enheten körs vid 300 m3 / h med en uppskattad luktreduceringshastighet på 95%. Det är viktigt att nämna att detta är fjärde Marodour-installationen under det sista kvartalet där kunderna i alla fall har svarat positivt på enhetens prestanda.

Marodour är det senaste tillägget av luktbehandlingsprodukter från Centriair AB. Tack vare sin relativt små storlek är det lätt att installera i avfallsrum, pumphouses och andra anläggningar med begränsat utrymme. Utrustningen behandlar lukt med en kombination av Cold OxTM och Active Carbon. De tekniska innovationerna från Centriair möjliggör att kolfiltret laddas genom ColdOx-behandlingens ökade prestanda och koldioxidens livslängd jämfört med andra produkter på marknaden. Läs mer om MarodourTM här.

 

Ny designingenjör på Centriair AB

Scandinavian Centriair är glada att välkomna vår nya teammedlem!

Erik Törnqvist är en hängiven ingenjör med bred erfarenhet från olika tekniska områden. Hans erfarenhet innefattar design och utveckling av optik baserad beröringsfri mätutrustning , yacht design och aeronautisk design. Han har också efarenhet som projektingenjör från systeminstallationer i stålverk, sågverk och skivtillverkning. Erik kommer kunna dra nytta av alla dessa erfarenheter i sin nya position som Senior Design Engineer på Scandinavian Centriair.

Erik är också en entusiastisk trimaranseglare och cyklar gärna mounainbike och letar ständigt efter nästa äventyr!

Första DEO-100TM-installationen i Polen

Den 30 januari har Centriair installerat den första katalysatorenheten i Polen. Kunden är en stor och privat avloppsvattenanläggning som svalkar från lokala företag. Enheten är ansluten till koksystemet med 12 ppm H2S och 45 ppm NH3-koncentrationer. Den beräknade reduktionshastigheten är> 95%.

Detta är ett framgångsrikt steg för vårt företag och vi tror att det finns fler order att följa i närmaste framtida. Håll dig uppdaterad för mer nyheter från Centriair AB.

Centriair vald för att bygga luftförorenings- och luktkontrollsystemet vid Rialto Bioenergy Facility i Kalifornien

Lake Mathews, CA, USA – 4 januari 2019 – South Coast Air Quality Management District har tilldelat Centriair och Anaergia ett bidrag på 4,35 miljoner dollar för att eliminera luftutsläpp från Rialto Bioenergy-anläggningens biosolids avvattning, torkning och hantering.

Rialto Bioenergi-anläggningen tar avlopps biosolids för att producera biogas som sedan läggs till naturgasledningssystemet. Biosoliderna värmes torkas för att döda eventuella återstående patogener, vilket slutligen skapar en säker gödningsmedel. Torkningsbiosolider genererar inte bara lukt utan även för stora mängder luftemissioner som är skadliga för miljön. Dr. Anders Wistrom, VD för Centriair (USA) citerades ”Vi är stolta över att göra detta partnerskap med Anaergia och Air Quality Management District. Vi kan visa upp mångsidigheten hos Centriair’s nära nollutsläppsteknik till en bredare publik, eftersom nya anläggningar för avfallsgenerering planeras och byggs i Kalifornien och på andra ställen i USA.”

Projektet tar upp både luftkvalitet och klimatmål. Byte av termisk oxidationsenhet med hög temperatur med ColdOxTM eliminerar inte bara kostnaden för bränslen som krävs för uppvärmning utan eliminerar också utsläpp av koldioxid, organiska föroreningar och kväve och svaveloxider. Eliminering av kväve och svaveloxidutsläpp minskar potentialen för bildning av små partiklar som kan inandas och tränga djupt in i känsliga delar av lungorna och orsaka allvarliga hälsoproblem.