Brista Installations slutförd

Installationsarbetena på Brista är nu slutförda. Tack till vårt teknikteam för att leverera vårt ColdOx ™ -system för avfallsmottagningsanläggning nära Stockholm, Sverige. Det är viktigt att nämna att detta projekt har överlägset det rekordluftflöde som behandlas av vårt system 185 000 m3 / h. Systemet behandlar luften från receptionen och processutrustningen.

Ny kapten, nya möjligheter

Låt mig välkomna vår nya vice VD och försäljningschef – Ulf Sandberg. Ulf har en bakgrund inom internationell försäljning och en stor erfarenhet som VD för Krusell i 15 år och har mycket erfarenhet som Centriair kommer att dra nytta av.

För närvarande ansvarar han för tillväxtstrategin på Centriair med huvudsakligen fokus på snabb expansion och inträde till nya marknader. Med Ulf som chef för säljteamet kommer Centriair att ta olika tillväxtriktningar samtidigt för att verkligen bli teknikledande inom luktreduktion.

En annan dag, ännu en milstolpe i Finland!

Centriair har fått en order att behandla lukten från en avfallsstationer i Finland. Systemet består av en ColdOxTM-enhet och syftar till att uppfylla kraven på miljötillstånd.

 

”Centriair blir verkligen ledande när det gäller teknisk utveckling …” – säger VD, Per Kaijser, -Vi har övervakat den finska marknaden och så snart möjligheten kom, rusade vi omedelbart med vår lösning för att lösa dessa mycket komplexa luktproblem ”.

 

Det är viktigt att notera att detta redan är ett andra projekt i Finland inom ett år som ger oss en positiv vision för framtiden när det gäller välstånd och tillväxt i Norden.

Litauen välkomnar Centriair för att utföra ett luktreduceringsprojekt.

Efter en framgångsrik leverans av en DEO – 200 enhet till en lettisk biogasanläggning har Centriair fått ännu en order att behandla lukt från en biogasanläggning i Litauen. Baltikum är ett snabbt växande territorium med mycket potential. Lukt blir en större fråga varje dag och kräver en pålitlig och stabil lösning.

Därför kommer Centriair att leverera en ColdOxTM-enhet för att behandla 25 000 m3 / h luftflöde från en lokal biogasanläggning. Vi är mycket hedrade över att vara en del av ett så viktigt projekt.

Gå in på den danska marknaden

Vi har fått en beställning i Danmark! Vårt system kommer att minska lukten i en avfallsmottagning och förbehandlingsanläggning. Foderlagret kommer att bestå av organiskt hushållsavfall och matavfall från livsmedelskedjeföretag i större Köpenhamnsområdet. Systemet kommer att ha en kapacitet för expansion, vilket innebär att när avfallsvolymen / luktvolymen ökar, kan vi lägga till komponenter i det föreslagna systemet om anläggningen utvidgas. Hur bra är det? Lätt utbyggbart system utan behov av eftermontering!

Gå in på den finska marknaden

Centriair är mycket stolt över vår första installation av ColdOxTM-enheter i Finland. Kunden bygger en biogasanläggning där processluften och hallen måste behandlas. Tillsammans med vår landsdirektör för Finland – Jan Ronnberg, lyckades vi få en enorm start på vår verksamhet i regionen. Kontakta oss direkt om du vill ha ditt eget ColdOxTM-system.

Polska marknaden. En vanlig berättelse om extraordinärt projekt.

Våren 2020 hade Centriair tecknat ett avtal om leverans av luktbehandlingsteknologi till en fiskmjölproducent i Polen. Det är andra gången vårt företag tar på sig ett projekt som hanterar fiskavfall och vi förstår helt och hållet alla orsakerna till luktproblemen som uppstår från fiskbearbetning och de bästa sätten att behandla dem.

Med vårt ColdOx-system i kombination med syraskrubber skapade vi en unik oslagbar teknik vars prestanda matchar ingen. Detta är hittills vårt femte projekt i Polen och vi är stolta över vårt säljteam, polska distributörer och främst geniingenjörer som gör våra produkter så fantastiska.

Installation pågår på Nodra AB

Arbetet med att installera två luktreduktionsenheter bestående av ColdOxTM och Active Carbon pågår vid Nodra AB i Norrköping.

En enhet på 10 000 m3 tar hand om huvudventilationskanaler och huvudpumpstation. Vi installerade också en mindre enhet för mottagning av externt slam för att ta hand om lukten som ventileras ur fastigheten. Om du vill ha ditt eget ColdOx-system, skicka gärna ett meddelande!

God Lyktfri Jul

Vi önskar dig en luktfri jul och ett gott nytt år. Med digitala hälsningar i år hoppas vi att du får ljuset som lyser över dig.

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2019 med ljusa utsikter och framgångsrika projekt och önskar dig ett mycket produktivt 2020!

Vi välkomnar dig att besöka vår webbplats för att lära dig mer om våra innovativa luktbehandlingssystem.

Vinnande fall på 56 000 m3 / h luftbehandling

På en utmanande våt och lerig plats vid Blaise Farm i Offham, Kent, kunde vi slutföra monteringen av två av våra ColdOx-system, som tillsammans kommer att behandla över 56 000 m3 / timme luft från den nya avfallsmottagningen och fördjupning av byggnaden för detta ny Bioconstruct Biogasanläggning.

En fantastisk insats från teamet på bara i genomsnitt tre personer under fyra dagar. Återigen indikerar hur lite platstid våra system kräver för montering, kommer platt paket från Sverige. Systemet väntar bara på att färdigställa kanaler och kraft som leder till det.