Centriair ställer ut i Japan för första gången

Det har varit en stor ära att ställa ut i Green Energy Week Osaka, Japan. Olika branscher som biogas, återvinning av avfall, avloppsrening och till och med livsmedelsproduktion hade visat ett stort intresse för vårt ColdOxTM-system.

Med den senaste tidens tragedi i Fukushima övergår landet snabbt till grön energi. Med tanke på befolkningens täthet är de lokala myndigheterna väl medvetna om luktproblemen och alla besvär som de kan leda till. På Centriair känner vi oss redo att ta på oss en ny marknad som Japan eftersom det visar ett enormt engagemang för att ta bort lukt och se oss som det ”moderna innovationsföretaget”.