Företaget

Vi är Centriair

Centriair utvecklar och säljer teknologiskt ledande lösningar för lukt/luftrening i industriella tillämpningar.

Våra lösningar är beprövade både miljömässigt och ekonomiskt och har vanligtvis högre prestanda och lägre energiförbrukning än konkurrerande system.Vi arbetar internationellt och har merparten av våra installationer i Europa,  men även anläggningar Nordamerika och Asien.

Vår vision är att tillhandahålla den bästa lösningen, både tekniskt och kommersiellt, för lukt/luftrening i industriella tillämpningar. Detta uppnår vi genom kontinuerlig förfining av vår befintliga teknik samt genom utveckling av nya lösningar i samarbete med akademin, industrin och kunderna.

Vi erbjuder lösningar med beprövade miljömässiga och ekonomiska fördelar. Våra system har vanligtvis högre prestanda och lägre energiförbrukning än rådande lösningar.

Fördelar

Vi hjälper industrin att lösa ett stort antal utsläppsproblem samtidigt som produktiviteten ökar och driftskostnaderna reduceras. Dessa fördelar uppnås genom högre prestanda, lägre energiförbrukning och genom att återvinna energi från processen. Vi arbetar inom ett brett spektrum av industrier, men de flesta av våra kunder är inom livsmedelsindustrin och biogas och avfallshanteringsindustrin.

Tillverkning sker av vårt nätverk av beprövade leverantörer av hög kvalitet. Slutlig konfiguration och kvalitetssäkring utförs alltid av vår egen personal.