Ledningsgruppen

Jack Delin, VD

Jack har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jack började sin karriär hos Alfa Laval och arbetade i nio år inom avloppsvatten och vattenrening. Därefter grundade och ledde han gasreningsföretaget 3nine. År 2007 grundade Jack Centriair tillsammans med Per Kaijser.

 

Per Kaijser, försäljnings- och marknadschef

Per har en civilingenjörsexamen inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per grundade och utvecklade telematikföretaget Pilotfish 1999-2003. Han fortsatte sedan med att arbeta inom marknadsföring för gasseparationsföretaget 3nine, bland med en framgångsrik introduktion av 3nine i Frankrike. År 2007 grundade han Centriair tillsammans med Jack Delin.

 

Pontus Lith, projektledare

Pontus Berg har en M. Sc. i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Pontus arbetade tidigare på SKF. Under sin utbildning specialiserade sig Pontus i Environmental Solutions och gjorde sitt examensarbete inom energioptimering och besparingar.

 

Carl Solberg, Export Sales Manager

Carl har en civilingenjörsexamen inom industriell teknik från LitH, Tekniska Högskolan i Linköping. Han har grundat Texklogix AB, ett dotterbolag till kanadensiska Teklogix Inc, och var verkställande direktör för den nordiska verksamheten i sex år. Carl har sedan dess arbetat med försäljning och förvaltning inom mindre industriella företag med en internationell och teknisk profil. Carl är verksam på Centriair sedan sommaren 2017.