Om Centriair AB

Centriair erbjuder tekniskt ledande lösningar för industriella processgasrening med fokus på luktrening.

Centriair är ett svenskt bolag som huvudsakligen ägs av ledningen. Vi arbetar internationellt och har referenser i Asien, Europa och Nordamerika. Vårt huvudkontor ligger i Sverige.

 

Vår vision är att:

”Vara den internationallt erkänt ledande leverantören inom industriell luktrening”

Detta uppnås genom kontinuerlig förbättring av våra nuvarande lösningar samt genom utveckling av ny teknik i samarbete med akademin, industrin och våra kunder.

Vi erbjuder lösningar med beprövade miljömässiga och ekonomiska fördelar. Våra system har ofta högre prestanda och lägre energiförbrukning än gängse lösningar.

Vi hjälper våra industriella kunder med processgasrening med ett antal specialanpassade tekniska lösningar som ger högre produktivitet samt typiskt minskade underhållskostnaderna. Dessa fördelar uppnås genom högre prestanda, lägre energiförbrukning och genom att återvinna energi från processen. Vi arbetar inom ett brett spektrum av industrisektorer, men de flesta av våra kunder är inom livsmedelsindustrin, avloppsrening, biogas och avfallshantering.

Tillverkning sker av vårt nätverk av beprövade leverantörer av hög kvalitet. Slutlig konfiguration och kvalitetssäkring utförs alltid av vår egen personal.