SulphaRed ™

Effektiv H2S-borttagning

Minskade svavelföreningar (t ex Mercaptanes och H2S) har en aggressiv lukt och reduktion måste nå höga nivåer för signifikant luktreduktion att inträffa. När koncentrationen är hög (> 100 ppm) rekommenderar vi att förgasa processgasen före behandling i ColdOx ™ -enheten.

Ett katalytiskt järnfilter (CIF) kan användas som ett grovfilter för att avlägsna H2S. CIF-enheten består av en mediebädd av hydratiserade rostiga järnpallringar. H2S reagerar med rost för att bilda vatten och järn sulfid som i sin tur oxideras till elementärt svavel och järnoxid. Svavel spolas ut ur enheten, varvid filtret regenereras.

cif

SulphaRed™ är ett adsorptionsmedel baserat på järnhydroxid. H2S avlägsnas genom samma reaktioner som i CIF-enheten, men SulphaRed™ mediasängen har en mycket större ytarea, vilket ökar adsorptionskapaciteten.

ferrosorp

Beroende på gasströmmens sammansättning och prestandakraven kan CIF- och SulphaRed™-enheterna installeras separat eller i följd, där CIF-enheten i så fall används för att minska belastningen på SulphaRed™-mediet.