Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll – nyckeln för att förlänga livslängden på din investering.

Centriair’s förebyggande underhållsprogram är ett årligt program som servar våra kunders luktreningsutrustning.

Baspaketet innehåller två kontroller av utrustningen per år för att hitta eventuella oförutsedda problem som kan uppstå. Det är utformat för att upptäcka och förhindra potentiella problem innan de uppstår för att minimera stilleståndstid. Våra servicetekniker kommer att besöka er och genomföra en grundlig inspektion av utrustningen. Om några problem upptäcks kommer de att schemalägga en reparation alternativt göra reparationen direkt.

Varför är förebyggande underhåll viktigt?

 • Med regelbundna besök och korrekta justeringar förblir din luktutrustning pålitlig och bibehåller sin effektivitet.
 • Att undersöka och byta ut slitna delar och media förhindrar att andra fel uppstår och minskar potentiell stilleståndstid.
 • Programmet har visat sig sänka de totala underhållskostnaderna och förlänger ditt luktsystems livslängd.

Vår erfarenhet visar att kunder som planerar förebyggande underhåll har färre nödreparationer, lägre totala servicekostnader och ökad produktionstid.

Priser av förebyggande underhåll

Vi tar fram ett kundanpassat avtal som passar dig.

Kontakta vår Serviceavdelning på xxxxx

Detta ingår i priset på alla våra service paket

 • Två besök per år, fullständig genomgång.
 • Teknisk support via telefon eller e -post.
 • Detaljerad rapport om varje besök.
 • Mindre reparationer som kan utföras inom den tilldelade tiden.
 • (År 2022 kommer vi att installera online övervakning och genom denna implementation ges möjlighet till 24/7-övervakning.)

Exkluderat i Baspaketet

 • Reservdelar
 • Förbrukningsartiklar
 • Utgifter
 • Restid
 • Media

Ingår i Premiumpaketet

 • Reservdelar
 • Förbrukningsartiklar
 • Utgifter
 • Restid

Ytterligare fördelar:

Genom att ha ett nära samarbete med vårt serviceteam är du aldrig längre ifrån support än ett telefonsamtal eller ett mejl. Genom att gå med i vårt online övervakningssystem kommer du också att kunna ta del av data om din utrustnings prestanda över tid. Du kommer att få hjälp att sänka kostnader och få stöd och råd inför potentiella uppgraderingar av utrustningen över tid. Genom förebyggande underhåll kommer du att vara ”a head of the game” och därmed ha full kontroll på din investering.