CENTROX ™

Avancerad partikel-, VOC- och luktavlägsnande

CentrOx ™ är ett system för partikel separation-, VOC- och luktreduktins lösningar inom industriella tillämpningar som, mathantering,  energiproduktion, plast- och gummitillverkning, målning och färgtillverkning och andra industriella processer som genererar luftburna utsläpp av partiklar, VOC och lukt.

CentrOx ™ kombinerar ColdOx ™ – Centriairs lösning för VOC och luktavlägsnande – med effektiv borttagning av partiklar genom avancerad centrifugal separation i de fall där fasta eller flytande partiklar finns närvarande i gasflödet.

Partikelavskiljning – Centrifugalseparatorn separerar vätskepartiklar med en skivstapel som roterar med upp till 3000 rpm. Skivstapeln separerar 100% av alla partiklar ner till 1 μm och 82% av alla partiklar ner till 0,75 μm tillsammans med en procentandel av de mindre partikelstorlekarna.

VOC och luktavlägsnande – Centrifugalseparatorn följs av ColdOx ™ -reaktorn som oxiderar VOC och eliminerar lukt genom användning av högintensiv UV, överflödig ozon och fotokemisk oxidation som stöds av speciella katalysatorer.

Energiåtervinning – CentrOx ™ -systemet uppnår vanligtvis borttagning av partiklar  med mer än 95% och luktreduktion med mer än 90%. Detta möjliggör värmeåtervinning genom plattvärmeväxlare (i stället för mindre effektiva rör och skalvärmeväxlare). Besparingar som är förknippade med återvinning och återanvändning av värmen omvandlas vanligtvis till en återbetalningstid på mellan ett till två år för CentrOx ™ -systemet.

Lågt underhåll – Centrifugalseparatorn levereras med en “Plug and Play” automatisk spolningsanordning, CIP ™, som rengör skivstapeln, om materialet sätts på insidan, vilket säkerställer praktiskt taget underhållsfri drift även vid hög belastning eller “klibbiga” applikationer.

Läs mer om här