ColdOx ™

Energieffektivt avlägsnande av VOC och lukt

ColdOx ™ är en industriell VOC- och luktreningslösning för kunder verksamma inom områden som livsmedel,  avloppsvatten och fast avfallshantering, biogas, slakterier och annan industriell process som genererar luftburna utsläpp av VOC och lukt.

ColdOx ™ oxiderar VOC och eliminerar lukt genom användning av högintensiv UV, överflödig ozon och fotokemisk oxidation som stöds av specialkatalysatorer. Det uppnår vanligtvis luktreduktion på mer än 90% vid omgivande temperaturer med minimalt energibehov och ozon utsläpp.

ColdOx ™ -reaktorn levereras som ett “plug and play” -system med förinstallerade kablar för att minimera kabeldragningen. Coldox reaktorn och dubbla säkerhetsfunktioner för att möjliggöra för en helt säker drift. Den finns även möjlihet att utrustas med vårat egna automatiskt rengöringssystem, CIP ™.

ColdOx ™ -reaktorn kan levereras fristående eller tillsammans med aktivt kol och är anpassat för både utomhus- och inomhusinstallation.

I vår SulphaRed ™ -serie används steg för H2S-borttagning i kombination med ColdOx ™ -reaktorn om inkommande nivåer är höga.
Ladda ner broschyr: ColdOx ™ – energieffektivt avlägsnande och VOC och lukt.

Läs mer om här.